Op de grens van 2018…..

Via facebook ontving ik deze tekst en ik wil hem graag delen met iedereen. 26112357_1406803449445338_8603806840072516686_n

Advertenties

3 December 2017, 1e Advent

Zoals veel mensen wel weten, ben ik een “Kerstmens” en versier vanaf 1e Advent mijn huis en ook buiten branden weer lichtjes. De streng lampjes die er in vorige jaren hing, was voor een deel kapot en nu heb ik een ander snoer opgehangen. Ook deze had Jan al eens aangeschaft.
Ja, als ik dit jaar niets zou versieren, zou ik helemaal niet in de geest van Jan handelen en ook tegen mijn eigen gevoel in gaan.
Het kerststalletje zet ik volgend weekend neer.( staat er nu ook) Maar Kerst en  Advent is niet alleen gezelligheid, daarom besluit ik met een heel mooie tekst uit het Oude Testament, een profetie ( een voorspellende uitspraak over gebeurtenissen in de toekomst bedoeld.)

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.   Jesaja 60: 1

Groeien naar Eenheid

Vanmorgen ben ik naar een bijeenkomst geweest van de groep “Samen groeien naar Eenheid.
Deze groep is eigenlijk ontstaan uit de Women Aglow groep in Rijssen, die een aantal jaren geleden opgeheven is en waar ik geregeld naar toe ging.
Door de omstandigheden hier thuis ben ik een tijdje niet naar deze ochtenden geweest  maar wil nu graag weer de bijeenkomsten weer gaan bijwonen. We hebben vandaag een fijn aantal liederen gezongen en ds Hanneke Paas uit Nijverdal verzorgde de toespraak.
Thema Advent : De Heer komt! Hoe verwachten wij hem?
Heel kort gezegd: met een dankbaar hart en vol verlangen.
De data van de volgende bijeenkomsten zijn: 24 januari, 28 maart en 30 mei D.V.
UITNODIGING

“Groeien naar Eenheid”
BIJEENKOMST; WOENSDAG 24 januari D.V.
AANVANG 09.45 UUR (ZAAL OPEN 09.30 UUR)
Deze bijeenkomst is voor allen die geïnteresseerd zijn om christenen uit
diverse kerken en groepen te ontmoeten, om samen over kerkmuren heen te kijken.
Elkaar te leren kennen zonder veroordeling of vooroordeel.
WAAR GAAT DIT VANUIT?
Van vrouwen die graag samen met anderen hun geloof willen delen/beleven en opbouwen, uit allerlei gezindten en groepen en plaatsen, om samen de handen in elkaar te slaan.
ONS DOEL IS:
 Om te zien hoe de eenheid in Jezus Christus in ons zichtbaar kan worden.
 Samen ons geloof te verdiepen door er met elkaar over te praten, te zingen
te luisteren naar wat er gesproken wordt.
 Bemoediging!
Deze ochtend is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.
LOCATIE:
Verenigingsgebouw ’t “Morshoes”
Muziekvereniging Wilhelmina Morsweg 8c Rijssen
INLICHTINGEN:
reinygrimberg@gmail.com

Wat deed Maarten Luther nog meer……..

…..dan stellingen aan de deur timmeren?  Trouwens toen een gebruikelijke methode om ergens je ongenoegen over kenbaar te maken. In deze tijd zou hij vast de social media gebruikt hebben en een website verzorgen.
Luther gaf theologische colleges, preekte en schreef heel veel boeken. Had een groot gezin en had ook studenten in huis waar veel tafelgesprekken mee gehouden werden.
Elke maandag ontvang ik per mail een artikel, deel van een preek of een gebed van Maarten Luther en dan ontdek je dat wij ook in de 21e eeuw daar wat aan kunnen hebben. En kerkelijke achtergrond maakt helemaal niet uit.
Luther was er niet op uit om een kerkscheuring te veroorzaken en daarom is het verheugend om te bemerken dat er tussen diverse kerken meer toenadering komt.
Ik heb wel eens vaker stukjes geplaatst en zal dat blijven doen. Nu het stukje van vandaag, natuurlijk is de taal wat gewichtiger dan heden ten dage gesproken wordt maar dat is een kwestie van wennen en gewoon tot het einde lezen.

De troost van Gods Woord
De troost van Gods Woord moeten we op alle aanvechtingen toepassen, zodat we leren om de gevaren die ons bedreigen, te verachten en de hoop te behouden. Zelfs dan als het er hopeloos met ons voorstaat. Ook als de dood op ons aanvalt, moeten wij ons verkwikken en tegen onszelf zeggen: “Kijk, daar is je ‘Rode Zee’, je ‘zondvloed’, je ‘doop’ en je ‘dood’, nu is je leven nog maar een handbreed verwijderd van de dood.”

Vrees echter niet: het gevaar is maar een handvol water vergeleken met een zondvloed van genade. Daarom zal de dood u niet doden, maar uw dienstknecht en medewerker zijn tot het leven.

Hoe zou de dood een christen schade kunnen doen, aangezien men toch op geen andere manier aan de dood kan ontkomen dan door de dood? Want het afsterven van het lichaam is het laatste vóór de verlossing van de geest en de opstanding van het vlees. Zoals ook het voorbeeld van Noach laat zien dat hij in de zondvloed door niets anders werd gedragen dan juist dóór de zondvloed, die alle andere mensen heeft omgebracht.


Zo was het ook met de tocht van het volk Israël door de Rode Zee, want de zee die van nature niet anders kan dan mensen overspoelen en verdrinken, moest stilstaan en het volk zo beschermen dat de golven hen niet zouden overstromen.


Wat daarom van nature niet anders dan toorn is, wordt voor de gelovigen genade en wat niet anders dan dood is, wordt leven. Bijgevolg: alle dingen, die in deze wereld te beklagen en te bewenen zijn, moeten voor u, als u tenminste in de Ark bent – dat is: als u gelooft én de beloften van God, in Christus geschonken, aangrijpt – meewerken tot uw zaligheid en vreugde (vgl. Romeinen 8:28).

Dat geldt ook van de dood, die u van hier wegneemt om u tot het leven te brengen – en van het graf, dat u verslindt en voor u de weg ten hemel moet worden.
Vorlesungen über 1. Mose von 1535-45, vgl. WA 42, 370, 14-36
Weergave W(2), 1, 615 vv (verkort)
Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: www.maartenluther.com

Uit het magazine van de Anglican Church Twente

A Sad Farewell

On the 20 September we at St Mary’s received the sad
news that Jan ten Barge had passed away. After a
long illness, which he resolutely bore with grace and
humour. No matter how bad the day, Jan always had
time to chat, smile, share a story, laugh.

Jan and Theda ten Barge were the hut caretakers for
many years. Finally, with Jan’s health failing, it was
time to step down. A statement of fact that does not
reveal the tremendous contribution the couple made
to the chaplaincy. Every Sunday the hut was clean and
ready. Coffee supplies always in, A wide selection of
small items for sale provided extra funds.
In summer, Theda and Jan were there to ensure the Summer Teas
worked. We all knew how much we owed them.

On the 26 September, nearly the entire
congregation of St Mary’s joined a huge
gathering of people in the Dionysiuskerk, Rijssen
in a moving service. to say goodbye to Jan ten Barge,
Rest in Peace, Jan, a dear friend of St Mary’s Weldam,
sorely missed by Theda

http://anglicanchurchtwente.com/home/information/magazine.html

 

Anglican Choral Evensong Zondag 24 september om 19.30 uur

abdij in Abdij Nieuw Sion te Diepenveen met medewerking van de Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries

Zondag 24 september om 19.30 uur – de Abdijkerk is vanaf 18.30 uur geopend

Een Choral Evensong is een kerkdienst in de Anglicaanse Kerk die plaatsvindt in de late middag of avond. De Choral Evensong wortelt in de monastieke traditie en kan tot op zekere hoogte worden gezien als het equivalent van de vespers in de Rooms-Katholieke kerk en in – steeds meer – protestantse kerken.

In een Choral Evensong speelt het koor de hoofdrol dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De congregation zingt daarnaast enkele hymns.

De combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde muziek en koorzang, ingebed in een eeuwenoud ritueel maakt dat zowel mensen zonder kerkelijke achtergrond als mensen uit de Rooms-Katholieke of protestantse tradities de Choral Evensong zeer waarderen.

De Abdijkerk van Nieuw Sion te Diepenveen (Vulikerweg 6) biedt met haar historie als klooster, de ligging in het buitengebied van Deventer en haar Engelse atmosfeer en uitstekende akoestiek de perfecte locatie voor een Choral Evensong.

St. Mary´s Anglican Church organiseert in 2017 ook in de maanden oktober en november een Choral Evensong in de Abdijkerk van Nieuw Sion, telkens op de laatste zondag van de maand om 19.30 uur. Elke Choral Evensong wordt begeleid door een ander koor.

 

2 September 2017. De English Fair bij kasteel Weldam, georganiseerd door de Anglican Church Twente.

Adres van de Chapel voor navigatie: Diepenheimseweg 102, 7475 MN Markelo, de Fair is bij kasteel Weldam  aan de andere kant van de Diepenheimseweg.fair 2017

Wegens de gezondheidstoestand van Jan zal ik dit jaar niet aanwezig zijn en dus niet bij de kraam van de kerk ( Church Stall) staan maar ik heb wel wat leuke dingetjes gehandwerkt, bijvoorbeeld naaldenboekjes en andere kleine dingetjes. Komt allen!

Een heel mooie verrassing

Afgelopen zondag, 18 juni, werd ik in de kerk totaal verrast met een heel mooie bos bloemen. Jan en ik waren op 17 juni 10 jaar kerkelijk getrouwd en dat feit was men niet vergeten. Jan kan momenteel niet mee naar de kerk daarom nam ik de felicitaties en het boeket alleen in ontvangst.

Evensong 25 juni 2017

De Anglicaanse Kerk Twente hoopt dit jaar een aantal Evensongs te verzorgen in de Abdij Sion van Diepenveen  Vulikerweg 6 ( Dit is een zijweg aan de weg Deventer-Raalte) De zondagen zijn:25 juni, 24 september, 29 oktober en 26 november Aanvang 19.30 uur en steeds zal  een koor medewerking verlenen.Evensong June 2017

Vandaag 10 jaar getrouwd

index

Inderdaad en dat is heel bijzonder omdat Jan al 6 jaar patiënt  is maar wat zijn wij dankbaar dat we deze dag in kleine kring mogen en kunnen vieren. Hier staan 3 foto’s

Prijs de HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Psalm 146 vers 1 en 6, een lievelingslied  maar dan wel gezongen op de wijs van Johannes de Heer nummer 446, dat is Opwekking 221

IMG_1698

P.s voor meer informatie over Jan zie  mijn blogjes v.a. maart 2011 categorie gezondheid

Bewaren

Pinksteren 2017, een schrijven van Luther uit 1532.

Iedereen heeft zo langzamerhand wel van Luther gehoord en over hem gelezeni in dit Lutherjaar maar hoe preekte hij en waar schreef hij over?
Daarom vandaag een preek van Luther over de Heilige Geest.

 

Pinksteren (2017)

‘Hij zal VAN MIJ getuigen’, zegt Christus in Johannes 15 vers 26. Wie? De Heilige Geest zal van Christus getuigen! Buiten dit getuigenis is geen zekere en blijvende troost. Daarom moet u de woordjes ‘VAN MIJ’ met grote letters schrijven en daar met alle aandacht op letten. Hieruit kunnen we zeker weten van Wie de Heilige Geest zal getuigen – van Christus!

Hij zal niet met leringen van Mozes of met iets anders komen om uw geweten te troosten. Als de gewetens werkelijk getroost moeten worden, dan kan dat alleen door over Christus en Zijn sterven én Zijn opstanding te preken – dat is het enige wat troost geeft. Daarentegen alle andere preken over de wet, de goede werken, een heilig leven, over Goddelijke of menselijke geboden zijn in nood en dood machteloos om de mens te troosten en kunnen ons alleen bevreesd en wanhopig maken. Noem maar op wat u wilt: al waren het alle goede werken en goede wetten bij elkaar of wat u verder nog kunt bedenken.

Want God Zelf – als u buiten Christus met Hem wilt [onder]handelen – is een vreselijke God, bij Wie u geen troost maar enkel toorn en ongenade zult vinden [vgl. o.a. Jesaja 33:14 en Hebreeën 12:29, hcvw]. Wie echter over Christus preekt, die verkondigt en brengt de ware troost, waarbij het onmogelijk is dat de bedroefde harten zich daarover niet verblijden en daarover niet goedsmoeds zullen worden. Daarom komt het erop aan dat men deze troost met zekerheid aanneemt en vasthoudt, en zegt: ‘Ik geloof in Jezus Christus, Die voor mij gestorven is.’

Bovendien weet ik dat de Heilige Geest, Die een Getuige en Trooster genoemd wordt – en ook waarlijk is! – in de christenheid over niemand anders ooit preken of getuigen zal, dan alleen over Christus – om alle bedroefden alleen door Hem te vertroosten en te versterken. Daar houd ik mij aan en verder zal ik mij aan geen andere troost houden. Want als er een betere of een meer zekere troost zou zijn, dan zou de Heilige Geest die ook tot mij brengen – maar Hij wil en zal alleen van Christus getuigen.

Maar waarom gebruikt de Heere hier zojuist het woordje ‘getuigen’? Hij zou het toch ook wel op een andere manier hebben kunnen zeggen? De reden is: dat we beter naar het Wóórd zullen luisteren en het ook zullen geloven. Want hoewel het wáár is dat de Heilige Geest inwendig in het hart Zijn werking heeft, wil Hij toch deze werking ordelijk en in het algemeen niet anders dan door het mondeling gesproken Woord uitrichten. Paulus zegt dat ook: ‘Hoe zouden zij kunnen geloven, die niet eerst over Hem hebben gehoord?’ (vgl. Romeinen 10:14).

Bij dit ‘getuigen’ hoort immers ook de mond en het woord van de apostelen en van alle predikers die Christus rein en zuiver verkondigen. Daarom mag niemand die waarlijk troost begeert, wachten totdat de Heilige Geest Christus persoonlijk aan hem voorstelt of direct uit de hemel tot hem zal spreken. U moet echter de stem [of het getuigenis] van de Heilige Geest door het Woord in uw hart horen spreken: dat Christus voor u is gestorven en zonde, dood, wereld, duivel en hel voor u heeft overwonnen.

Hij houdt Zijn getuigenis openbaar in de prediking, dáár moet u Hem zoeken en op Hem wachten, totdat Hij door dit Woord – dat u met uw oren hoort – uw hart aanraakt en op die manier door Zijn werking inwendig in het hart van Christus getuigt. Maar dit inwendige getuigenis komt pas als daarvóór dat openbare getuigenis van het Woord is gekomen: hoe Christus om ons mens is geworden, is gekruisigd, gestorven, begraven en weer is opgestaan.

Predigten des Jahres 1532, Hauspostille Ausgabe 1544, vgl. WA 52, 308, 9 – 309, 5. Weergave: W(1), Dr. Johann Georg Walch, Sämtliche Schriften, Ausgabe 1740-1753, Dreyzehenter Theil (1743), S. 1374 – S. 1376 (verkort)

Pinksteren (2017)

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: www.maartenluther.com

Hemelvaartsdag

Een stukje overgenomen van http://missieklooster.blogspot.nl/

Hemelvaart! Veertig dagen na Pasen, tien dagen voor Pinksteren. Vrij van school, veel mensen hebben vrij van hun werk, horeca draait op volle toeren, er zijn allerlei festivals en reclames “Hemelse sferen” die behoorlijk hemels klinken, maar eigenlijk weinig met het Christelijke feest van de Hemelvaart van de Heer te maken hebben.

En wat is Hemelvaart? In de lezing van vandaag staat het anders geformuleerd. We vieren een belofte vandaag. Jezus belooft mét ons te zijn ‘tot aan het einde der tijden’ of ook wel ‘tot aan het einde van de wereld’.

Ikzelf zou er als aanvulling nog bij door willen geven de belofte van de engelen na Jezus’ Hemelvaart: Deze Jezus , die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Handelingen 1: 11

Als iedereen het goede nastreeft kunnen we de hemel op aarde hebben. Werkelijk! God heeft ons de vrijheid gegeven, en wij mogen in vrijheid antwoorden, in vrijheid onze keuzes maken.
Dat betekent dat er ook mensen zijn die misbruik maken van die vrijheid. Die niet het goede voor de ander én zichzelf voor ogen hebben. “Houd van je naaste zoals van jezelf”. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Teksten die direct uit de Bijbel komen. Maar wat, als iemand voor zichzelf niet het goede wil? En al helemaal niet het goede voor de ander voor ogen heeft?

Juist op deze Hemelvaartsdag mogen wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid de wereld een beetje een betere plaats te maken, daar, waar we kunnen, in het klein en in het groot. In ons eigen hart, in onze eigen familie, in onze eigen omgeving – en dat straalt dan ook door in het groot.

Eén steentje in het water kan brede kringen vormen. Eén vriendelijk woord, éen glimlach, ook.

Gezegende Hemelvaartsdag!

Pasen 2017

de-heer-is-waarlijk-opgestaan

Laat ons loven, laat ons juichen
nu de Heer is opgestaan!
Alles moet voor Hem zich buigen,
die voor zondaars heeft voldaan.
Laat ons loven, laat ons juichen
want de Heer is opgestaan!

Voor het eerste morgendagen
rees Hij heerlijk uit het graf.
Dood en hel heeft Hij verslagen,
Die voor ons zijn leven gaf.
Laat ons loven, laat ons juichen
Hij rees heerlijk uit het graf.

Jezus leeft! en nu zal leven
ieder die in Hem gelooft.
Jezus zal ons nooit begeven,
Dat heeft Hij ons zelf beloofd.
Laat ons loven, laat ons juichen
Dat heeft Hij ons zelf beloofd.               Wie Zingt Mee, nummer 119

Bewaren

De dagen vóór Pasen

Onderstaand stuk heb ik overgenomen van  missieklooster.blogspot.nl.
(Het stuk is op Witte Donderdag geplaatst ter verduidelijking).

In de kerken worden deze dagen op verschillende manieren gevierd. Maar om een keer een Paaswake midden in de nacht mee te maken is heel indrukwekkend,  zelf ben ik er een paar keer bij geweest.

De dagen vóór Pasen

De drie dagen voor Pasen zijn begonnen! Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.
Drie dagen waarin het heel concreet wordt: Jezus eet het laatste avondmaal met Zijn leerlingen – en wij doen, deze avond van Witte Donderdag, hetzelfde.Morgen is het Goede Vrijdag. De klokken luiden niet; het is heel stil in het klooster. Om 15.00 vieren we de Goede Vrijdag- Liturgie. In de meeste parochiekerken wordt de Kruisweg gebeden. Bij ons is het de Goede Vrijdag-Viering. Dat is geen Eucharistieviering of H. Mis; immers, exact om drie uur denken we heel bijzonder aan de kruisiging van Jezus. Dat is tegelijkertijd tweeduizend jaar geleden – maar ook nu. . Het is veel meer dan alleen maar herdenken, het is tegenwoordigstellen.
Maar de klokken luiden niet. Ook niet op Stille Zaterdag.
Stille Zaterdag is de dag van het graf. Jezus is gestorven, en begraven. De volgelingen van Jezus, die dat allemaal hadden meegemaakt, wisten niet dat Jezus zou verrijzen, zou opstaan. Dus is Stille Zaterdag meer dan alleen maar stil. Wij weten dat het Pasen wordt, dat vóór Pasen eerst Stille Zaterdag is, maar als je dat niet weet, dan is dit de dag van de wanhoop. Je ziet geen licht meer! En dan is het belangrijk heel stil te worden, zodat je dóór de wanhoop heen kunt kijken naar dat, wat werkelijk belangrijk is in je leven.
En dan, dan kan het Pasen worden. Pasen begint vroeg: op de zaterdag, als het donker wordt. Dus, in de nacht. Wij hebben de Paaswake niet echt midden in de nacht, dat is eigenlijk wel jammer. Veel parochies hebben dat wel, en dan heb je ook eerst een vuur buiten de kerk. Daaraan wordt de Paaskaars aangestoken! En, aan die kaars, de kaarsjes van ALLE mensen in de kerk. Een zee van licht, licht wat je doorgeeft wordt niet minder, het wordt meer.
Wie alleen met Kerstmis in de kerk komt daag ik uit om eens op zoek te gaan naar een Paaswake in de buurt. Minstens zo mooi als met Kerstmis.

Naschrift:
Zojuist de Good Friday Stations of the Cross dienst gehad bij ons in de Anglicaanse Kerk , een heel mooie en ingetogen dienst. We lopen door de kerk  langs de opgehangen afbeeldingen van de 14 Kruiswegstaties. ( St. Mary’s Chapel Weldam is een protestantse kerk) 87ad341df8Bij elke statie wordt een Bijbelgedeelte gelezen, een gebed uitgesproken en een toepasselijk lied gezongen.