De trouwdienst van Prins Harry en Meghan 19 mei 2018

Omdat mijn jongste dochter vandaag jarig is, heb ik vanmiddag de trouwdienst niet kunnen zien maar op BBC 2 was vanavond de herhaling, een erg mooie en indrukwekkende dienst.
Nu spreekt het mij misschien meer aan omdat ik kerk in de Anglicaanse Kerk hier in Twente
Ter verduidelijking: the Church of England heet buiten Engeland de Anglicaanse Kerk en in de USA de Episcopale Kerk.
Wilt u ook eens een Anglicaanse Dienst in Nederland mee maken, dat kan dat
Hier vindt u waar u allemaal terecht kunt. En prefereert u een dienst met veel koorzang, dan zijn er de Choral Evensongs. Deze vermeld ik hier op mijn weblog, tenminste de Evensongs die bij mij in de buurt zijn.

Advertenties

Vervolg Nederland Zingt Dag van 21 april 2018

Op 21april was ik naar de Nederland Zingt dag in de Jaarbeurs en afgelopen zaterdag was in het TV-programma Nederland Zingt de Israël medley te zien
Diverse mensen hadden mij daar gezien en vanavond op het koor vertelde men mij dat ook weer, dus nu maar zelf even gekeken ( afgelopen zaterdag was ik nog niet thuis van mijn vakantie).
En ja hoor, hier vind je het programma en bij 20.44 ben ik heel kort te zien en bij 22.08 langer, eerst op het grote scherm links en dan “live” in beeld. Ik had de beelden tijdens de dag wel gezien op het grote scherm maar probeerde er niet op te letten.
Wel heel grappig, al zeg ik het zelf. En heerlijk om zo via de beelden deze mooie dag weer te beleven

Choral Evensong 22 april 19.30 in de Kapel van Nieuw Sion, Diepenveen

De tweede Choral Evensong service die St. Mary´s Anglican Church dit jaar in de Abdijkerk van Nieuw Sion organiseert vindt plaats op zondag 22 april aanstaande (derhalve eenmalig niet op de laatste zondag van de maand).
U bent dan allen welkom vanaf 18.30 uur; de dienst begint om 19.30 uur.
Het nieuwe koor New Sion Choir for English Church Music onder leiding van Jan van Dijk zal in deze Choral Evensong service participeren.
Ter informatie: Dit koor repeteert op dinsdagavonden in Nieuw Sion te Diepenveen.
En nieuwe leden zijn hartelijk welkom!
U kunt mailen voor inlichtingen naar:   fred@schonewille.se  06-50230577
De data voor de volgende Evensongs
Zondag 27 mei, 19.30 uur (deze Choral Evensong service vindt plaats in St. Mary´s Anglican Church, de kapel van kasteel Weldam te Markelo, Diepenheimseweg 102, Markelo)
Zondag 24 juni, 19.30 uur Diepenveen
Zondag 15 juli (deze Choral Evensong service vindt plaats in St. Mary´s Anglican Church, de kapel van kasteel Weldam te Markelo, Diepenheimseweg 102, Markelo)

Evensong April 22 Poster 2018

Goede Vrijdag 2018, vanuit Maarten Luther bezien.

Veel is er de afgelopen dagen gepraat en muziek gedraaid over de Stille Week en Goede Vrijdag. Zowel over Bach met de Mattheus Passion en de TV-uitvoering van “the Passion” en daar tussenin.
Ik plaats graag teksten van Maarten Luther en dus ook vandaag. Bedenk wel dat deze tekst 500 jaar oud is.  Een ander taalgebruik maar de boodschap is van alle eeuwen!

Goede Vrijdag (2018)


Het hier volgende citaat komt uit een preek die mogelijk door Luther thuis aan tafel werd gehouden tussen 1530 en 1535. De preek maakt deel uit van een bundel van 13 ongedateerde ‘Passionspredigten’ die toegevoegd werden aan ‘Luthers Hauspostille’ (Druck Nürnberg1544/45). Veith Dietrich (1506-1549) was redacteur van deze uitgave. Luther heeft zijn instemming getoond door een voorwoord te schrijven. Dietrich was lange tijd een tafelgenoot van de familie Luther in het Zwarte Klooster. De voorgelezen tekst was: Matthéüs 27:33-56.


(…) “Zie hier het volgende: dat Christus, het gezegende Zaad, een vervloekte dood sterft en Zelf een vloek wordt voor ons! Paulus zegt met heel treffende woorden dat het daarom gebeurd is, dat daardoor de zegen van Abraham over de heidenen zou komen, en ook wij de beloofde Heilige Geest zouden ontvangen door het geloof (vgl. Galaten 3:13-14). Dit is echter iets anders dan wij met onze lichamelijke ogen kunnen zien! De ogen ergeren zich aan deze smadelijke en door God vervloekte dood, maar voor ons is het een zalige dood, die de vloek van ons afneemt en Gods zegen op ons legt.

Het hout, dat op zichzelf een vervloekt hout is, is voor ons een gezegend hout, een edel, kostbaar altaar, waarop de Zoon van God, Zichzelf aan God, Zijn Vader, opoffert voor onze zonden. Hier laat Hij zien dat Hij de ware, eeuwige Priester is, Die aan het vervloekte hout hangt – maar het tot een zalig altaar maakt, opdat wij, van zonden verlost, tot Gods genade komen en Zijn kinderen worden.

Daarom hebben de oude [kerk]leraars zulke heerlijke gedachten over het kruis en het vervloekte hout gehad (1). ‘Daar in het paradijs’ – zeggen de [kerk]vaders – ‘is een prachtige, frisse boom de oorzaak geweest dat wij in zonde en dood zijn gevallen, maar hier is een oude, verdorde boom, ja een vervloekt hout, de oorzaak dat wij, van zonde en dood verlost, tot het eeuwige leven komen.’

Want aan dit vervloekte hout hangt de Zoon van God met uitgebreide armen, tot een getuigenis dat Hij niemand verstoot, maar iedereen graag wil aannemen. Zoals Johannes [de evangelist] zegt, dat Christus, als Hij verhoogd zal zijn [aan het kruis], hen allen tot Zich zal trekken (vgl. Johannes 12:32).

Zijn hooft heft Hij op naar de hemel en wijst ons zo de weg tot het eeuwige leven. Zijn voeten zijn gericht naar de aarde, want Hij vertreedt daarmee de kop van de oude slang die op de aarde kruipt – Hij ontneemt hem al zijn macht.

Want terwijl Hij, de lieve Heere Christus, daar hangt en voor onze zonden met Zijn dood betaalt en voldoet – Hij wordt een vloek voor ons! – verliest de duivel daarmee zijn macht, want omwille van onze zonden had hij macht over ons gekregen.

Laten wij onze genadige Vader in de hemel leren erkennen en danken voor Zijn genadige goedheid en liefde voor ons, Die Zijn Zoon niet heeft gespaard, maar Hem in de dood, ja in de kruisdood heeft overgegeven en tot een vloek heeft laten worden, opdat wij de zegen verkrijgen, van zonden verlost worden, de Heilige Geest ontvangen en door Hem kinderen van God worden en eeuwig zalig worden.” (2)
(1) De geschiedenis van de boom in het paradijs en de boom van het kruis was in de Vroege Kerk een bekend en wijdverbreid thema.
(2) Zie behalve Galaten 3:13-14 o.a. ook Deuteronomium 21:23; Romeinen 8:3; 2 Korinthe 5:21

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

 

Uitnodiging 28 maart 2018 – Esther Vorsterman- van Oijen te Rijssen

UITNODIGING 28 maart 2018
“Groeien naar Eenheid”
Bijeenkomst Woensdag 28 Maart AANVANG 9.45 UUR (ZAAL OPEN 9.30 UUR)
Verenigingsgebouw ’t “Morshoes” Muziekvereniging Wilhelmina Morsweg 8c Rijssen
SPREEKSTER; ESTHER VORSTERMAN- VAN OIJEN
Esther is jarenlang actief geweest binnen haar gemeente in pastoraat, vrouwenwerk, huisgroep leiden, gebedswerk en pionieren in het leiderschapsteam, ze is nu voornamelijk actief buiten de gemeente. Als veelgevraagd spreekster is ze te horen en te zien op conferenties, vrouwendagen, in diverse kerken en op de tv bij Family7 in het programma Transparant. Ze is tevens ambassadeur van Compassion omdat ze een stem wil zijn voor hen die geen stem hebben. Haar missie is mensen wakker te maken, aan te vuren en tevoorschijn roepen zodat ze mogen gaan en opstaan zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Haar passie is om op unieke wijze Gods bevrijdende liefde uit te delen.
Deze bijeenkomst is bestemd voor allen die geïnteresseerd zijn om mensen uit diverse kerken en groepen te ontmoeten, om samen over kerkmuren heen te kijken. Elkaar te leren kennen zonder veroordeling of vooroordeel.
WAAR GAAT DIT VANUIT? Van christenen die graag samen met anderen hun geloof willen delen/beleven en opbouwen, uit allerlei gezindten en groepen en plaatsen, om samen de handen in elkaar te slaan.
ONS DOEL IS:
 Om te zien hoe de eenheid in Jezus Christus in ons zichtbaar kan worden.
 Samen ons geloof te verdiepen door er met elkaar over te praten, te zingen
te luisteren naar wat er gesproken wordt.
 Bemoediging!
Deze ochtend is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.  INLICHTINGEN:
Reinygrimberg@gmail.com Tel.nr: 0548-514286/ 06-11142883
Karina Hulst: khulst@concepts.nl

Mijn afgelopen week was………

…….. intensief, leerzaam, ontspannend en ik leerde nieuwe mensen kennen, kortom een “roller coaster” oftewel een achtbaan in goed Nederlands.
Afgelopen maandag, 12 maart, ben ik op pad gegaan naar Ter Apel, naar Chr. Conferentie Centrum “de Ark”‘ om een vrouwenconferentie bij te wonen tot donderdagmorgen 15 maart.
Ik ken “de Ark” al vanuit de jaren 90, dochter Marlies heeft in 1994 daar een jaar gewoond in het kader van een diaconaal jaar en ik ben toen ook een keer naar een Vrouwenconferentie geweest.
Het gebouw is nog hetzelfde maar van binnen prachtig gemoderniseerd.
Ik heb heel fijne dagen gehad, de dinsdag was de studiedag, leerzaam!
Elise Alkema hield een mooie Bijbelse inleiding over Omzien naar Elkaar en in groepjes gingen we de vragen bespreken, die zij had opgesteld. Intensief!
De woensdag was de ontspanningsdag, ’s morgens heb ik een paar kaarten gemaakt en nieuwe ideeën opgedaan en ’s middags konden we onze eigen gang gaan. Ontspannend!
Omdat Ter Apel redelijk dicht bij Eext ligt, ben ik naar het graf van Jan gegaan en op de terugweg langs Annelie in Stadskanaal en heb daar leuke lapjes gekocht.
Maar dat is nog niet alles, op dinsdagavond ben ik naar Erica gereden, mijn oude woonplaats, want kleinzoon Bram vierde zijn 16e verjaardag.
Toen was de koek nog niet op want donderdagmorgen, na van iedereen hartelijk afscheid te hebben genomen, ging ik naar Emmen naar dochter Marlies i.v.m. haar verjaardag ( vandaag op 17 maart ) en toen op naar Schoonebeek want oudste dochter Miriam was die dag 30 jaar getrouwd met haar Jan.
En toen weer naar mijn eigen huis en het was goed om hier weer naar binnen te stappen, moe maar voldaan.


Alleen mis ik dan extra dat Jan er niet zit om mijn verhalen aan te horen.
Maar gelukkig heb ik een Hemelse Vader waar ik mijn verhaal aan kwijt kan.

 

 

Vandaag Mothering Sunday ( Halfvasten)

Vandaag is het in de Anglicaanse Kerk, “Mothering Sunday”.
Mothering Sunday moet niet verward worden met Mother’s day /Moederdag, dat laatste is in USA ontstaan en is meer een kadootjesfeest.

Het is wel  te vergelijken met in de R.K. kerk: het half vasten.
Op die dag kwamen families bij elkaar, soldaten hadden verlof, doopdiensten vonden plaats en niet onbelangrijk, er mocht die dag lekker gegeten worden. Het werd een dag van zorgen voor elkaar.
Motheren is een werkwoord, je zou kunnen zeggen “bemoederen” en dat geldt niet alleen voor moeders, ook voor vaders en kinderen. En de christelijke kerk zou bij uitstek de plaats moeten zijn voor “motheren”.
Mattheus 23: 37b zegt het zo mooi, “Gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert”, de weerlozen bescherming geven.
Mothering Sunday is dus  een kerkelijk feest. Maar het belangrijkste is wel dat God ons “mothered”. Zoals Jesaja zegt: As a mother comforts her child, so I will comfort you.

Uit de nieuwsbrief van Nieuw Sion te Diepenveen februari 2018

Vast en zeker
De veertigdagentijd is begonnen op woensdag 14 februari. In kloosters en kerken is dit een tijd van vasten en bezinnen ter voorbereiding op het feest van Pasen. Ik kwam een bijzondere ‘challenge’ tegen die me aanspreekt: 40 dagen niet klagen! Best moeilijk, juist in het klooster, ook bij Nieuw Sion. Want waar met hart en ziel gewerkt wordt, schuurt het ook regelmatig. En dan is het verleidelijk om te klagen. Mij helpt het om bijvoorbeeld een woord van de profeet Joël te lezen. “Daarom – spreekt de HEER – keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.” (Joël 2 vers 12)Tot zover de nieuwsbrief van Nieuw Sion

Klagen is wat anders dan je nood bij God brengen, gisteravond is mij dat duidelijk geworden tijdens een Bijbelstudie over Habakuk ( bij Jeruël )
De kern in hoofdstuk 1 en 2 van Habakuk is de volgende:
Met groot respect voor God ( “mijn God, mijn Heilige” Hab 1: 12) klaagt Habakuk zijn nood. God antwoordt en Habakuk moet duidelijk voor iedereen opschrijven: “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven” ( Hab.2 vers 4b ).
Dit is zo belangrijk dat ook in het N.T. deze tekst geregeld aangehaald wordt, o.a. door Paulus.

 

3 December 2017, 1e Advent

Zoals veel mensen wel weten, ben ik een “Kerstmens” en versier vanaf 1e Advent mijn huis en ook buiten branden weer lichtjes. De streng lampjes die er in vorige jaren hing, was voor een deel kapot en nu heb ik een ander snoer opgehangen. Ook deze had Jan al eens aangeschaft.
Ja, als ik dit jaar niets zou versieren, zou ik helemaal niet in de geest van Jan handelen en ook tegen mijn eigen gevoel in gaan.
Het kerststalletje zet ik volgend weekend neer.( staat er nu ook) Maar Kerst en  Advent is niet alleen gezelligheid, daarom besluit ik met een heel mooie tekst uit het Oude Testament, een profetie ( een voorspellende uitspraak over gebeurtenissen in de toekomst bedoeld.)

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.   Jesaja 60: 1