Maandag 18 okt. 2021, het profetisch woord, 2 Petrus 1:19

Vandaag mijn zondagse stukje op maandag.
Het valt mij de laatste tijd op dat er theologen zijn , die over profeten schrijven als toekomstvoorspellers, dat is niet juist.
Het zijn toekomstvoorzéggers. Voorspellen is waarzeggerij en daar moeten we juist van weg blijven.
(Vergelijk: weersvoorspelling is fout, meterologen zeggen weersverwachting.)
Een profetie kan ook tweeledig zijn, verleden en toekomst.
Een vervulde profetie is bijv. de geboorte van de Heere Jezus en onvervuld is nog de Wederkomst van de Heere Jezus. 
En let op wat Petrus schrijft over het profetisch woord, dat vast en zeker is in 2 Petrus 1:19.


19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;

21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Profeten in het Oude Testament waren niet alleen toekomstvoorzeggers maar ook leraren, ze waarschuwden het volk om op de weg van God te blijven.