De laatste Evensong van 2017 in Abdij Sion in Diepenveen op 26 november.

The last Choral Evensong Service in 2017, which will take place in the Abbey Church of New Sion in Diepenveen (gemeente Deventer) on Sunday 26 November from 19.30 – 20.30 (doors open 18.30). Evensong 26 November Poster 2017

Op 9 december volgt nog een dienst van “Nine Lessons and Carols.

 

Advertenties

Uit het magazine van de Anglican Church Twente

A Sad Farewell

On the 20 September we at St Mary’s received the sad
news that Jan ten Barge had passed away. After a
long illness, which he resolutely bore with grace and
humour. No matter how bad the day, Jan always had
time to chat, smile, share a story, laugh.

Jan and Theda ten Barge were the hut caretakers for
many years. Finally, with Jan’s health failing, it was
time to step down. A statement of fact that does not
reveal the tremendous contribution the couple made
to the chaplaincy. Every Sunday the hut was clean and
ready. Coffee supplies always in, A wide selection of
small items for sale provided extra funds.
In summer, Theda and Jan were there to ensure the Summer Teas
worked. We all knew how much we owed them.

On the 26 September, nearly the entire
congregation of St Mary’s joined a huge
gathering of people in the Dionysiuskerk, Rijssen
in a moving service. to say goodbye to Jan ten Barge,
Rest in Peace, Jan, a dear friend of St Mary’s Weldam,
sorely missed by Theda

http://anglicanchurchtwente.com/home/information/magazine.html

 

Anglican Choral Evensong Zondag 24 september om 19.30 uur

abdij in Abdij Nieuw Sion te Diepenveen met medewerking van de Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries

Zondag 24 september om 19.30 uur – de Abdijkerk is vanaf 18.30 uur geopend

Een Choral Evensong is een kerkdienst in de Anglicaanse Kerk die plaatsvindt in de late middag of avond. De Choral Evensong wortelt in de monastieke traditie en kan tot op zekere hoogte worden gezien als het equivalent van de vespers in de Rooms-Katholieke kerk en in – steeds meer – protestantse kerken.

In een Choral Evensong speelt het koor de hoofdrol dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De congregation zingt daarnaast enkele hymns.

De combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde muziek en koorzang, ingebed in een eeuwenoud ritueel maakt dat zowel mensen zonder kerkelijke achtergrond als mensen uit de Rooms-Katholieke of protestantse tradities de Choral Evensong zeer waarderen.

De Abdijkerk van Nieuw Sion te Diepenveen (Vulikerweg 6) biedt met haar historie als klooster, de ligging in het buitengebied van Deventer en haar Engelse atmosfeer en uitstekende akoestiek de perfecte locatie voor een Choral Evensong.

St. Mary´s Anglican Church organiseert in 2017 ook in de maanden oktober en november een Choral Evensong in de Abdijkerk van Nieuw Sion, telkens op de laatste zondag van de maand om 19.30 uur. Elke Choral Evensong wordt begeleid door een ander koor.

 

2 September 2017. De English Fair bij kasteel Weldam, georganiseerd door de Anglican Church Twente.

Adres van de Chapel voor navigatie: Diepenheimseweg 102, 7475 MN Markelo, de Fair is bij kasteel Weldam  aan de andere kant van de Diepenheimseweg.fair 2017

Wegens de gezondheidstoestand van Jan zal ik dit jaar niet aanwezig zijn en dus niet bij de kraam van de kerk ( Church Stall) staan maar ik heb wel wat leuke dingetjes gehandwerkt, bijvoorbeeld naaldenboekjes en andere kleine dingetjes. Komt allen!

Een heel mooie verrassing

Afgelopen zondag, 18 juni, werd ik in de kerk totaal verrast met een heel mooie bos bloemen. Jan en ik waren op 17 juni 10 jaar kerkelijk getrouwd en dat feit was men niet vergeten. Jan kan momenteel niet mee naar de kerk daarom nam ik de felicitaties en het boeket alleen in ontvangst.

Evensong 25 juni 2017

De Anglicaanse Kerk Twente hoopt dit jaar een aantal Evensongs te verzorgen in de Abdij Sion van Diepenveen  Vulikerweg 6 ( Dit is een zijweg aan de weg Deventer-Raalte) De zondagen zijn:25 juni, 24 september, 29 oktober en 26 november Aanvang 19.30 uur en steeds zal  een koor medewerking verlenen.Evensong June 2017

Vandaag 10 jaar getrouwd

index

Inderdaad en dat is heel bijzonder omdat Jan al 6 jaar patiënt  is maar wat zijn wij dankbaar dat we deze dag in kleine kring mogen en kunnen vieren. Hier staan 3 foto’s

Prijs de HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Psalm 146 vers 1 en 6, een lievelingslied  maar dan wel gezongen op de wijs van Johannes de Heer nummer 446, dat is Opwekking 221

IMG_1698

P.s voor meer informatie over Jan zie  mijn blogjes v.a. maart 2011 categorie gezondheid

Bewaren

Pinksteren 2017, een schrijven van Luther uit 1532.

Iedereen heeft zo langzamerhand wel van Luther gehoord en over hem gelezeni in dit Lutherjaar maar hoe preekte hij en waar schreef hij over?
Daarom vandaag een preek van Luther over de Heilige Geest.

 

Pinksteren (2017)

‘Hij zal VAN MIJ getuigen’, zegt Christus in Johannes 15 vers 26. Wie? De Heilige Geest zal van Christus getuigen! Buiten dit getuigenis is geen zekere en blijvende troost. Daarom moet u de woordjes ‘VAN MIJ’ met grote letters schrijven en daar met alle aandacht op letten. Hieruit kunnen we zeker weten van Wie de Heilige Geest zal getuigen – van Christus!

Hij zal niet met leringen van Mozes of met iets anders komen om uw geweten te troosten. Als de gewetens werkelijk getroost moeten worden, dan kan dat alleen door over Christus en Zijn sterven én Zijn opstanding te preken – dat is het enige wat troost geeft. Daarentegen alle andere preken over de wet, de goede werken, een heilig leven, over Goddelijke of menselijke geboden zijn in nood en dood machteloos om de mens te troosten en kunnen ons alleen bevreesd en wanhopig maken. Noem maar op wat u wilt: al waren het alle goede werken en goede wetten bij elkaar of wat u verder nog kunt bedenken.

Want God Zelf – als u buiten Christus met Hem wilt [onder]handelen – is een vreselijke God, bij Wie u geen troost maar enkel toorn en ongenade zult vinden [vgl. o.a. Jesaja 33:14 en Hebreeën 12:29, hcvw]. Wie echter over Christus preekt, die verkondigt en brengt de ware troost, waarbij het onmogelijk is dat de bedroefde harten zich daarover niet verblijden en daarover niet goedsmoeds zullen worden. Daarom komt het erop aan dat men deze troost met zekerheid aanneemt en vasthoudt, en zegt: ‘Ik geloof in Jezus Christus, Die voor mij gestorven is.’

Bovendien weet ik dat de Heilige Geest, Die een Getuige en Trooster genoemd wordt – en ook waarlijk is! – in de christenheid over niemand anders ooit preken of getuigen zal, dan alleen over Christus – om alle bedroefden alleen door Hem te vertroosten en te versterken. Daar houd ik mij aan en verder zal ik mij aan geen andere troost houden. Want als er een betere of een meer zekere troost zou zijn, dan zou de Heilige Geest die ook tot mij brengen – maar Hij wil en zal alleen van Christus getuigen.

Maar waarom gebruikt de Heere hier zojuist het woordje ‘getuigen’? Hij zou het toch ook wel op een andere manier hebben kunnen zeggen? De reden is: dat we beter naar het Wóórd zullen luisteren en het ook zullen geloven. Want hoewel het wáár is dat de Heilige Geest inwendig in het hart Zijn werking heeft, wil Hij toch deze werking ordelijk en in het algemeen niet anders dan door het mondeling gesproken Woord uitrichten. Paulus zegt dat ook: ‘Hoe zouden zij kunnen geloven, die niet eerst over Hem hebben gehoord?’ (vgl. Romeinen 10:14).

Bij dit ‘getuigen’ hoort immers ook de mond en het woord van de apostelen en van alle predikers die Christus rein en zuiver verkondigen. Daarom mag niemand die waarlijk troost begeert, wachten totdat de Heilige Geest Christus persoonlijk aan hem voorstelt of direct uit de hemel tot hem zal spreken. U moet echter de stem [of het getuigenis] van de Heilige Geest door het Woord in uw hart horen spreken: dat Christus voor u is gestorven en zonde, dood, wereld, duivel en hel voor u heeft overwonnen.

Hij houdt Zijn getuigenis openbaar in de prediking, dáár moet u Hem zoeken en op Hem wachten, totdat Hij door dit Woord – dat u met uw oren hoort – uw hart aanraakt en op die manier door Zijn werking inwendig in het hart van Christus getuigt. Maar dit inwendige getuigenis komt pas als daarvóór dat openbare getuigenis van het Woord is gekomen: hoe Christus om ons mens is geworden, is gekruisigd, gestorven, begraven en weer is opgestaan.

Predigten des Jahres 1532, Hauspostille Ausgabe 1544, vgl. WA 52, 308, 9 – 309, 5. Weergave: W(1), Dr. Johann Georg Walch, Sämtliche Schriften, Ausgabe 1740-1753, Dreyzehenter Theil (1743), S. 1374 – S. 1376 (verkort)

Pinksteren (2017)

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: www.maartenluther.com

Hemelvaartsdag

Een stukje overgenomen van http://missieklooster.blogspot.nl/

Hemelvaart! Veertig dagen na Pasen, tien dagen voor Pinksteren. Vrij van school, veel mensen hebben vrij van hun werk, horeca draait op volle toeren, er zijn allerlei festivals en reclames “Hemelse sferen” die behoorlijk hemels klinken, maar eigenlijk weinig met het Christelijke feest van de Hemelvaart van de Heer te maken hebben.

En wat is Hemelvaart? In de lezing van vandaag staat het anders geformuleerd. We vieren een belofte vandaag. Jezus belooft mét ons te zijn ‘tot aan het einde der tijden’ of ook wel ‘tot aan het einde van de wereld’.

Ikzelf zou er als aanvulling nog bij door willen geven de belofte van de engelen na Jezus’ Hemelvaart: Deze Jezus , die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Handelingen 1: 11

Als iedereen het goede nastreeft kunnen we de hemel op aarde hebben. Werkelijk! God heeft ons de vrijheid gegeven, en wij mogen in vrijheid antwoorden, in vrijheid onze keuzes maken.
Dat betekent dat er ook mensen zijn die misbruik maken van die vrijheid. Die niet het goede voor de ander én zichzelf voor ogen hebben. “Houd van je naaste zoals van jezelf”. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Teksten die direct uit de Bijbel komen. Maar wat, als iemand voor zichzelf niet het goede wil? En al helemaal niet het goede voor de ander voor ogen heeft?

Juist op deze Hemelvaartsdag mogen wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid de wereld een beetje een betere plaats te maken, daar, waar we kunnen, in het klein en in het groot. In ons eigen hart, in onze eigen familie, in onze eigen omgeving – en dat straalt dan ook door in het groot.

Eén steentje in het water kan brede kringen vormen. Eén vriendelijk woord, éen glimlach, ook.

Gezegende Hemelvaartsdag!

Pasen 2017

de-heer-is-waarlijk-opgestaan

Laat ons loven, laat ons juichen
nu de Heer is opgestaan!
Alles moet voor Hem zich buigen,
die voor zondaars heeft voldaan.
Laat ons loven, laat ons juichen
want de Heer is opgestaan!

Voor het eerste morgendagen
rees Hij heerlijk uit het graf.
Dood en hel heeft Hij verslagen,
Die voor ons zijn leven gaf.
Laat ons loven, laat ons juichen
Hij rees heerlijk uit het graf.

Jezus leeft! en nu zal leven
ieder die in Hem gelooft.
Jezus zal ons nooit begeven,
Dat heeft Hij ons zelf beloofd.
Laat ons loven, laat ons juichen
Dat heeft Hij ons zelf beloofd.               Wie Zingt Mee, nummer 119

Bewaren

De dagen vóór Pasen

Onderstaand stuk heb ik overgenomen van  missieklooster.blogspot.nl.
(Het stuk is op Witte Donderdag geplaatst ter verduidelijking).

In de kerken worden deze dagen op verschillende manieren gevierd. Maar om een keer een Paaswake midden in de nacht mee te maken is heel indrukwekkend,  zelf ben ik er een paar keer bij geweest.

De dagen vóór Pasen

De drie dagen voor Pasen zijn begonnen! Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.
Drie dagen waarin het heel concreet wordt: Jezus eet het laatste avondmaal met Zijn leerlingen – en wij doen, deze avond van Witte Donderdag, hetzelfde.Morgen is het Goede Vrijdag. De klokken luiden niet; het is heel stil in het klooster. Om 15.00 vieren we de Goede Vrijdag- Liturgie. In de meeste parochiekerken wordt de Kruisweg gebeden. Bij ons is het de Goede Vrijdag-Viering. Dat is geen Eucharistieviering of H. Mis; immers, exact om drie uur denken we heel bijzonder aan de kruisiging van Jezus. Dat is tegelijkertijd tweeduizend jaar geleden – maar ook nu. . Het is veel meer dan alleen maar herdenken, het is tegenwoordigstellen.
Maar de klokken luiden niet. Ook niet op Stille Zaterdag.
Stille Zaterdag is de dag van het graf. Jezus is gestorven, en begraven. De volgelingen van Jezus, die dat allemaal hadden meegemaakt, wisten niet dat Jezus zou verrijzen, zou opstaan. Dus is Stille Zaterdag meer dan alleen maar stil. Wij weten dat het Pasen wordt, dat vóór Pasen eerst Stille Zaterdag is, maar als je dat niet weet, dan is dit de dag van de wanhoop. Je ziet geen licht meer! En dan is het belangrijk heel stil te worden, zodat je dóór de wanhoop heen kunt kijken naar dat, wat werkelijk belangrijk is in je leven.
En dan, dan kan het Pasen worden. Pasen begint vroeg: op de zaterdag, als het donker wordt. Dus, in de nacht. Wij hebben de Paaswake niet echt midden in de nacht, dat is eigenlijk wel jammer. Veel parochies hebben dat wel, en dan heb je ook eerst een vuur buiten de kerk. Daaraan wordt de Paaskaars aangestoken! En, aan die kaars, de kaarsjes van ALLE mensen in de kerk. Een zee van licht, licht wat je doorgeeft wordt niet minder, het wordt meer.
Wie alleen met Kerstmis in de kerk komt daag ik uit om eens op zoek te gaan naar een Paaswake in de buurt. Minstens zo mooi als met Kerstmis.

Naschrift:
Zojuist de Good Friday Stations of the Cross dienst gehad bij ons in de Anglicaanse Kerk , een heel mooie en ingetogen dienst. We lopen door de kerk  langs de opgehangen afbeeldingen van de 14 Kruiswegstaties. ( St. Mary’s Chapel Weldam is een protestantse kerk) 87ad341df8Bij elke statie wordt een Bijbelgedeelte gelezen, een gebed uitgesproken en een toepasselijk lied gezongen.

Goede of Stille Week is begonnen

Deze week waarin Goede Vrijdag valt en die eindigt met Stille Zaterdag  wordt in de christelijke kerken ook Goede of Stille Week genoemd. Waarom Goed, hoe kun je het goed noemen als je het sterven van iemand herdenkt? Omdat het sterven van de Jezus Christus Kruis
(ik persoonlijk spreek altijd over de Heere Jezus) voor ons mensen iets zeer goeds te weeg heeft gebracht: namelijk het herstel van de relatie met God. Dit is “”het meest goede“” wat je als mens kunt hebben. Een relatie met God, Hem je Vader mogen noemen. Dit geloven is iets geweldigs goeds. Wij zijn door dit sterven van de Here Jezus kinderen van God geworden en dan daarna de Opstanding uit de dood van de Here Jezus vieren met Pasen. Dit geeft ook zoveel blijdschap en troost.
Ik heb van mijn man iets geleerd uit de R.K catechismus.
Daarin staat de volgende  vraag : Waartoe zijn wij hier op aarde? Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn! Dat is wat ik iedereen toewens, gelukkig zijn in het hiernamaals en daarom is er Goede Vrijdag geweest. Hier op aarde kan het misschien wel eens tegenvallen, maar in het hiernamaals kan dat nooit of te nimmer.

Ik wens jullie allen een heel gezegende Goede Week en de blijdschap van Pasen.

Het afgebeelde kruis hangt in de St. Paulus Dom in Münster/Duitsland en is uit het jaar 1180/1190

Dit blog is een herplaatsing van een blog uit 2008

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Biddag en Maarten Luther

Afgelopen woensdag, 8 maart, was het Biddag voor gewas en arbeid. In de diverse kerken in Nederland wordt dat verschillend gevierd, in de ene kerk met 2 diensten op deze dag. Andere kerken hebben alleen een avonddienst maar ook zijn er kerken waar in de zondagse dienst aandacht wordt gegeven aan Biddag en er zijn kerken waar er niet iets speciaals  wordt gedaan. ( Vaak wel met Dankdag, een Oogstdankdienst).
Maar in de tijd van Maarten Luther bestond er geen Biddag,  bidden was voor Luther zoiets als ademhalen, daar kun je niet zonder en zo zou het ook voor ons moeten zijn. Het is mooi dat er speciale dagen zijn maar bidden op de andere dagen is minstens zo belangrijk.

Wanneer je vraagt: ‘Waarom laat Hij ons steeds bidden, terwijl Hij toch al onze zorgen en noden beter weet en ziet dan wijzelf? Hij geeft toch alle mensen dagelijks zoveel goeds – zonder dat iemand Hem daarvoor bidt of dankt! – zoals: zon, regen, koren, geld, gezondheid, leven en wat niet meer? Hij weet immers wel dat wij geen dag het zonlicht of ons eten en drinken kunnen missen! Waarom zegt Hij dan nog dat wij Hem daarvoor moeten bidden?’

Dan antwoord ik: ‘Zeker niet dat wij met ons bidden Hem moeten leren wat Hij ons moet geven! Maar daarom, dat wij erkennen en belijden wát Hij ons dagelijks allemaal geeft – en wat Hij ons nog meer wil en kan geven! Want door ons gebed onderwijzen wij onszelf meer dan Hem. Zodat wij daardoor tot inkeer komen en niet doorgaan als mensen die Gods goedheid niet erkennen en Hem daarvoor ook niet danken.’

Alleen zó wordt mijn hart tot Hem gekeerd en opgewekt dat ik Hem loof en dank, in noden tot Hem de toevlucht neem en Zijn hulp verwacht. Dit alles enkel en alleen dat ik hoe langer hoe meer ga beseffen wat voor goede en trouwe God Hij is. Wanneer ik bij Hem zoek en klop, dan wil Hij ook graag meer en overvloediger geven dan ik bidden of denken kan.
Wochenpredigten über Matthäus 5-7, 1530/1532, vgl. WA 32, 419, 1-16

Aswoensdag, begin van de lijdens- of veertig-dagen tijd

Vandaag is het Aswoensdag, iets wat ik vanuit mijn protestantse achtergrond niet kende. In de Anglicaanse Kerk ( waar wij kerken) bestaat het wel en ik vind het een erg mooie, zinvolle dienst. In deze dienst ontvangt iedereen een askruisje op het voorhoofd als teken van penitence ( berouw) en een symbool van onze sterfelijkheid. ( Remember you are dust and to dust you shall return. Turn away from sin and be faithful to Christ) En dat we eeuwig leven zullen ontvangen door Jezus Christus, onze Redder.
We staan stil bij het begin van “Lent” het Engelse woord voor de 40 dagen van de Lijdenstijd ( 40 dagentijd). Als je gaat tellen kom je aan meer dagen dan 40 tot Pasen, maar de zondagen worden niet meegeteld. Precies andersom dan dat ik vroeger geleerd heb, wij leerden over 6 Lijdenszondagen en die tel ik ook nog steeds. ( In sommige kerken zijn 7 lijdenszondagen ).
We denken in deze tijd aan het lijden en sterven van Jezus Christus ( Messias = Gezalfde) dat uitmondt bij Goede Vrijdag.  Voor de één een tijd van bezinning,  voor de ander vasten en soberheid, zo kan een ieder daar zijn eigen invulling aangeven
Gelukkig komt er in de protestantse wereld ook meer aandacht voor deze periode, er is in het verleden teveel overboord gegooid, vind ik. In de R.K kerk was/is veel aanschouwelijk onderwijs, iets wat we wel bij het zondagsschool- en kinderwerk gebruiken maar in de kerk zelf verdwenen is. In de Anglicaanse Kerk zijn dit soort dingen bewaard gebleven.

Hieronder plaats ik nog een stukje van Missieklooster CPS, zij geven altijd een heel duidelijke uitleg

Tijdens de Carnavalsdagen zijn er echter op verschillende plekken ook voorbereidingen die niets met verkleden of feestvieren te maken hebben. Nee, heel gewoon worden palmtakjes ingezameld; die takjes, die met Palmpasen vorig jaar zijn uitgedeeld, en bijna een heel jaar lang achter de kruisbeelden aan de muur hebben gehangen. Ze waren ooit groen, en zijn nu, afhankelijk van de hoeveelheid zon die ze over zich heen hebben gekregen, lichtgroen tot geel, en droog, heel droog. Waar het éne jaar ‘Hosanna!’ mee geroepen is, dat wordt nu verzameld – en verbrand tot as.
Want de as van Aswoensdag komt van de verbrande palmtakjes van het jaar ervoor.En met die as begint de voorbereidingstijd op Pasen.
Vasten kan op verschillende manieren; je kunt minder eten, een klassiek snoeptrommeltje beginnen; je kunt ook vasten door je tijd zinvoller te besteden; je kunt vasten door alles wat je overhoudt aan de vastenactie te geven; je kunt vasten door méér tijd te besteden aan dat, waar je voor wegloopt, wat het ook moge zijn; je kunt vasten door meer tijd te besteden aan bezinning en gebed. De bedoeling van het vasten is je ‘doelgerichtheid’ weer aan te scherpen. Wat is het doel van je leven? Wat vind je belangrijk? Waarop ben je gericht? Is mijn leven op God gericht, op het goede, het liefdevolle? Of verdwaal ik in bijzaken en zijwegen? Kan ik weer leren te luisteren?

Bewaren