Beterspellen.nl

Ik plaats vaak een oefening van Beterspellen.nl. op mijn facebook en geef dan later het goede antwoord door. Maar er zijn nog veel meer dagelijkse oefeningen. Hier staat het hele lijstje:
Ik zelf doe de oefeningen van Nederlands, Duits, Engels en Bijbel.
Ook kun je aangeven op welke dagen je de oefeningen wilt ontvangen.
Er zijn meerdere niveaus en dat is ook heel gemakkelijk te wijzigen
Ook kun je je scoreverloop volgen. Ik vind het een aanrader!

Beter leren spellen

Sinds een aantal weken maak ik elke dag een aantal taaloefeningen.

Op www.beterspellen.nl kun je je aanmelden om elke werkdag 4 oefeningen te ontvangen. Er zijn verschillende categorieën, erg leuk en leerzaam. Ik leer nu hoe alle nieuwe woorden uit de sociale mediawereld geschreven moeten worden ( als ik het tenminste kan onthouden).

Spreekwoorden en uitdrukkingen die ontleend zijn aan de Bijbel 2

ZIJ DIE GELOVEN HAASTEN NIET.

Wie gelooft heeft geduld. Want geloven is vertrouwen. Je hoeft niet zenuwachtig te worden, niet jakkeren, maar je mag vertrouwen dat het goed komt. Want je geloof is gebouwd op een vaste grondslag, zoals we lezen in het boek van de profeet Jesaja.
De uitdrukking wordt overigens tegenwoordig meer gebruikt om vertraging of nalatigheid goed te praten, of voor de grap als iemand op zijn gemakje loopt te kuieren.

Zo zegt de Here:Zie ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare steen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. Jesaja 28: 16

Uit: De mens wikt