Afgunst is verkeerd

Zoals een mot een kleed op knaagt, zo verteert afgunst een mens. Johannes Chrysostomus.

Ik ben heel gelukkig met het feit dat ik eigenlijk nooit afgunstig/jaloers ben. Ook niet toen het  in vroegere tijden allemaal niet zo royaal was. Maar ook in bredere zin ken ik geen afgunst. Ik zie dat dan ook als een gave die mij gegeven is.