Wasgij puzzel Original nummer 25 en 2 mystery puzzels

Laatst werd ik verrast door Post.nl met een pakketje van een familielid en daar zat deze bijzondere legpuzzel in en de afgelopen week had ik enorm veel zin om deze puzzel te gaan maken. Er is maar één hint en dat is de man in de blauw/rood gestreepte trui van achteren gezien. Maar wat leuk om te doen! En het ging nog verrassend snel, maar ja ik heb o.a. de hele regen-woensdag zitten puzzelen.  De oplossing plaats ik niet dat is niet leuk voor mensen die ook met deze puzzel bezig zijn.

Als je Wasgij andersom schrijft staat er Jigsaw, het Engelse woord voor legpuzzel. Wasgij puzzels heb je, naast het verschil in aantal stukjes, in drie varianten. Voor alle Wasgij puzzels geldt dat je niet puzzelt wat er op de doos staat, maar dat je je eigen verbeelding moet gebruiken om de puzzel op te lossen.
Afmeting: 370x554x390 mm

IMG_1833IMG_1836

En op Marktplaats heb ik nog 3 Wasgij puzzels gekocht, bovendien drie stuks geleend  van mijn familie. Ik heb er al twee gemaakt uit de serie Mystery, dan moet je een puzzel maken van de situatie die ontstaat nadat een heftige gebeurtenis heeft plaats gevonden Daarbij heb je aan de afbeelding op de doos nog wel wat steun.

IMG_1843IMG_1877

Advertenties

Opruimen 2e kwartaal 2017

En ja hoor, ook deze 3 maanden heb ik 100 dingen het huis doen verlaten.  Ik ben zelf steeds weer verbaasd. Natuurlijk zijn er ook wel weer dingen in huis gekomen, maar dan streep ik zaken tegen elkaar weg of tel iets als 1 stuk. Wat er zoal is weggegaan? Dat gaat van 6 IKEAkopjes ( als 1 geteld bijv.) tot een lippenstift,  van stekenmarkeerders tot nachthemd. Enz. enz.
De eerste dingen van juli heb ik alweer genoteerd. Dus over 3 maanden hoop ik weer verslag te doen.

Een heel mooie verrassing

Afgelopen zondag, 18 juni, werd ik in de kerk totaal verrast met een heel mooie bos bloemen. Jan en ik waren op 17 juni 10 jaar kerkelijk getrouwd en dat feit was men niet vergeten. Jan kan momenteel niet mee naar de kerk daarom nam ik de felicitaties en het boeket alleen in ontvangst.

Evensong 25 juni 2017

De Anglicaanse Kerk Twente hoopt dit jaar een aantal Evensongs te verzorgen in de Abdij Sion van Diepenveen  Vulikerweg 6 ( Dit is een zijweg aan de weg Deventer-Raalte) De zondagen zijn:25 juni, 24 september, 29 oktober en 26 november Aanvang 19.30 uur en steeds zal  een koor medewerking verlenen.Evensong June 2017

James Herriot, opnieuw te zien bij ONS

Dit is een serie die mij nooit verveelde en als je een aflevering gemist had, was toch de draad wel weer op te pakken. Nu weer te zien bij ONS ( bij Ziggo kanaalzender 50, Ik heb nog wat andere providers gevonden CAIWAY 50, KPN 174, Canal Digitaal 55 of anders bij je provider nakijken of hij ONS in het pakket heeft.) en vanaf  vandaag 12 juni te beginnen bij de allereerste aflevering om 16.00 en 22.00 uur.

JamesHerriotweb

James Herriot (All Creatures Great and Small) was een populaire Engelse televisieserie van de BBC, geproduceerd door Bill Sellars tussen 1978 en 1990, gebaseerd op de boeken van de Britse dierenarts Alf Wight, die schreef onder het pseudoniem James Herriot. Het verhaal gaat over de jonge veearts James Herriot (Christopher Timothy) die op het platteland aan de slag gaat. Hij ontdekt dat het beroep van dierenarts in de praktijk heel anders is dan hij zich tijdens zijn studie heeft voorgesteld. Een sterke maag, een goede kennis van het platteland en een paar stevige laarzen blijken bij het bezoeken van de boerderijen belangrijker dan boekenwijsheid. Wanneer James Herriot na zijn studie een baan als assistent-dierenarts accepteert in het charmante plaatsje Darrowby, worden zijn illusies wreed verstoord. Het plaatselijke dialect is een struikelblok, en het is niet gemakkelijk om het vertrouwen te winnen van de plaatselijke bevolking. Na één dag realiseert James zich terdege wat een baan in Yorkshire inhoudt. Spoedgevallen, een stier met een zonnesteek en de kwalen van Tricky-Woo, het verwende schoothondje van mevrouw Pumphrey, vormen slechts een paar van de problemen die James in zijn dagelijkse praktijk tegenkomt.Dat blijkt lang niet altijd even makkelijk te gaan.

Vanaf 12 juni iedere maandag om 16:00 en 22:00 uur bij ONS.

Vandaag 10 jaar getrouwd

index

Inderdaad en dat is heel bijzonder omdat Jan al 6 jaar patiënt  is maar wat zijn wij dankbaar dat we deze dag in kleine kring mogen en kunnen vieren. Hier staan 3 foto’s

Prijs de HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Psalm 146 vers 1 en 6, een lievelingslied  maar dan wel gezongen op de wijs van Johannes de Heer nummer 446, dat is Opwekking 221

IMG_1698

P.s voor meer informatie over Jan zie  mijn blogjes v.a. maart 2011 categorie gezondheid

Bewaren

Korte berichten staan op facebook

Geregeld zet ik berichten op facebook. Zowel openbaar bijv. spellings-oefeningen als ook privé zaken. Ik houd daarom bewust mijn vriendengroep op facebook klein. Maar ik plaats vaak genoeg iets openbaar.
Een heel enkele keer plaats ik een gedeeld bericht maar ik houd niet van al die reclameberichten waarbij je iets zou kunnen winnen.

Je vind mij op facebook onder de naam Theda Gort ten Barge

Pinksteren 2017, een schrijven van Luther uit 1532.

Iedereen heeft zo langzamerhand wel van Luther gehoord en over hem gelezeni in dit Lutherjaar maar hoe preekte hij en waar schreef hij over?
Daarom vandaag een preek van Luther over de Heilige Geest.

 

Pinksteren (2017)

‘Hij zal VAN MIJ getuigen’, zegt Christus in Johannes 15 vers 26. Wie? De Heilige Geest zal van Christus getuigen! Buiten dit getuigenis is geen zekere en blijvende troost. Daarom moet u de woordjes ‘VAN MIJ’ met grote letters schrijven en daar met alle aandacht op letten. Hieruit kunnen we zeker weten van Wie de Heilige Geest zal getuigen – van Christus!

Hij zal niet met leringen van Mozes of met iets anders komen om uw geweten te troosten. Als de gewetens werkelijk getroost moeten worden, dan kan dat alleen door over Christus en Zijn sterven én Zijn opstanding te preken – dat is het enige wat troost geeft. Daarentegen alle andere preken over de wet, de goede werken, een heilig leven, over Goddelijke of menselijke geboden zijn in nood en dood machteloos om de mens te troosten en kunnen ons alleen bevreesd en wanhopig maken. Noem maar op wat u wilt: al waren het alle goede werken en goede wetten bij elkaar of wat u verder nog kunt bedenken.

Want God Zelf – als u buiten Christus met Hem wilt [onder]handelen – is een vreselijke God, bij Wie u geen troost maar enkel toorn en ongenade zult vinden [vgl. o.a. Jesaja 33:14 en Hebreeën 12:29, hcvw]. Wie echter over Christus preekt, die verkondigt en brengt de ware troost, waarbij het onmogelijk is dat de bedroefde harten zich daarover niet verblijden en daarover niet goedsmoeds zullen worden. Daarom komt het erop aan dat men deze troost met zekerheid aanneemt en vasthoudt, en zegt: ‘Ik geloof in Jezus Christus, Die voor mij gestorven is.’

Bovendien weet ik dat de Heilige Geest, Die een Getuige en Trooster genoemd wordt – en ook waarlijk is! – in de christenheid over niemand anders ooit preken of getuigen zal, dan alleen over Christus – om alle bedroefden alleen door Hem te vertroosten en te versterken. Daar houd ik mij aan en verder zal ik mij aan geen andere troost houden. Want als er een betere of een meer zekere troost zou zijn, dan zou de Heilige Geest die ook tot mij brengen – maar Hij wil en zal alleen van Christus getuigen.

Maar waarom gebruikt de Heere hier zojuist het woordje ‘getuigen’? Hij zou het toch ook wel op een andere manier hebben kunnen zeggen? De reden is: dat we beter naar het Wóórd zullen luisteren en het ook zullen geloven. Want hoewel het wáár is dat de Heilige Geest inwendig in het hart Zijn werking heeft, wil Hij toch deze werking ordelijk en in het algemeen niet anders dan door het mondeling gesproken Woord uitrichten. Paulus zegt dat ook: ‘Hoe zouden zij kunnen geloven, die niet eerst over Hem hebben gehoord?’ (vgl. Romeinen 10:14).

Bij dit ‘getuigen’ hoort immers ook de mond en het woord van de apostelen en van alle predikers die Christus rein en zuiver verkondigen. Daarom mag niemand die waarlijk troost begeert, wachten totdat de Heilige Geest Christus persoonlijk aan hem voorstelt of direct uit de hemel tot hem zal spreken. U moet echter de stem [of het getuigenis] van de Heilige Geest door het Woord in uw hart horen spreken: dat Christus voor u is gestorven en zonde, dood, wereld, duivel en hel voor u heeft overwonnen.

Hij houdt Zijn getuigenis openbaar in de prediking, dáár moet u Hem zoeken en op Hem wachten, totdat Hij door dit Woord – dat u met uw oren hoort – uw hart aanraakt en op die manier door Zijn werking inwendig in het hart van Christus getuigt. Maar dit inwendige getuigenis komt pas als daarvóór dat openbare getuigenis van het Woord is gekomen: hoe Christus om ons mens is geworden, is gekruisigd, gestorven, begraven en weer is opgestaan.

Predigten des Jahres 1532, Hauspostille Ausgabe 1544, vgl. WA 52, 308, 9 – 309, 5. Weergave: W(1), Dr. Johann Georg Walch, Sämtliche Schriften, Ausgabe 1740-1753, Dreyzehenter Theil (1743), S. 1374 – S. 1376 (verkort)

Pinksteren (2017)

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: www.maartenluther.com

Hemelvaartsdag

Een stukje overgenomen van http://missieklooster.blogspot.nl/

Hemelvaart! Veertig dagen na Pasen, tien dagen voor Pinksteren. Vrij van school, veel mensen hebben vrij van hun werk, horeca draait op volle toeren, er zijn allerlei festivals en reclames “Hemelse sferen” die behoorlijk hemels klinken, maar eigenlijk weinig met het Christelijke feest van de Hemelvaart van de Heer te maken hebben.

En wat is Hemelvaart? In de lezing van vandaag staat het anders geformuleerd. We vieren een belofte vandaag. Jezus belooft mét ons te zijn ‘tot aan het einde der tijden’ of ook wel ‘tot aan het einde van de wereld’.

Ikzelf zou er als aanvulling nog bij door willen geven de belofte van de engelen na Jezus’ Hemelvaart: Deze Jezus , die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Handelingen 1: 11

Als iedereen het goede nastreeft kunnen we de hemel op aarde hebben. Werkelijk! God heeft ons de vrijheid gegeven, en wij mogen in vrijheid antwoorden, in vrijheid onze keuzes maken.
Dat betekent dat er ook mensen zijn die misbruik maken van die vrijheid. Die niet het goede voor de ander én zichzelf voor ogen hebben. “Houd van je naaste zoals van jezelf”. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Teksten die direct uit de Bijbel komen. Maar wat, als iemand voor zichzelf niet het goede wil? En al helemaal niet het goede voor de ander voor ogen heeft?

Juist op deze Hemelvaartsdag mogen wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid de wereld een beetje een betere plaats te maken, daar, waar we kunnen, in het klein en in het groot. In ons eigen hart, in onze eigen familie, in onze eigen omgeving – en dat straalt dan ook door in het groot.

Eén steentje in het water kan brede kringen vormen. Eén vriendelijk woord, éen glimlach, ook.

Gezegende Hemelvaartsdag!

Nogmaals vitamine D

Omdat ik de laatste tijd nog wel eens mensen spreek met een aangetoond vit.D tekort, dit artikel.
Waar ik extra op wil attenderen, het is heel ongezond om vetarm te eten. Er ontstaat dan een tekort van vit.D en ook van vit. A. Beide zijn in vet-oplosbare vitamines. In roomboter zit het van nature en aan halvarine/margarine wordt het toegevoegd. Dit is jaren geleden door de overheid voorgeschreven ter voorkoming van bijv. rachitis. Wekelijks vette vis eten helpt ook tegen een tekort. Maar zoals we vroeger levertraan kregen als de “r” in de maand is ( september t/m april), zouden nu  vit D tabletjes genomen moeten worden en de risicogroepen het hele jaar door. Onder de categorie Gezondheid heb ik al vaker geschreven over het belang van vit. D.

Overgenomen van Gezondheidsnet van 25 april 2017
Dat vitamine D goed voor je is, staat buiten kijf. Een tekort eraan kan dan ook vervelende gevolgen hebben. Denk aan vermoeidheid en problemen met het skelet, maar ook ernstige spierkrampen. Hoe merk je of je een tekort hebt?

Vitamine D is een belangrijke vitamine. Samen met calcium zorgt het voor sterke botten. Verder beïnvloedt vitamine D de spierfunctie en heeft het invloed op de hersenwerking.

Als je voldoende vitamine D in je bloed hebt, spreken we van vitamine D-sufficiëntie. Een te lage waarde aan vitamine D noemen we een vitamine D-tekort. Hierin onderscheiden we de volgende gradaties:

Vitamine D-insufficiëntie

Vitamine D-insufficiëntie wordt ook wel ‘hypovitaminose D’ genoemd. Met insufficiëntie wordt over het algemeen een kortdurend, licht vitamine D-tekort bedoeld. Hypovitaminose D zorgt meestal voor oververmoeidheid, lusteloosheid, spierpijn en/of spierkramp.

Vitamine D-deficiëntie

Vitamine D-deficiëntie houdt in dat er veel te weinig vitamine D in je bloed zit. Een langdurig en ernstig vitamine D tekort kan allerlei botklachten, spierklachten en gewrichtsklachten tot gevolg hebben.

Vitamine D-uitputting

Vitamine D-uitputting houdt in dat je lichaam helemaal geen vitamine D meer voorradig heeft. In dat geval ontstaan botafwijkingen (ontkalking, vergroeiing en verweking), spierziekten, zenuwafwijkingen en afwijkingen van de bijschildklier. Dit tekort kan zelfs levensbedreigend zijn.

Mogelijke symptomen van een vitamine D-tekort

 • Tekort aan energie
 • Zwakkere botten
 • Bloedend tandvlees
 • Spier- en/of gewrichtspijn
 • Lusteloosheid
 • Angstaanvallen
 • Hyperventilatie
 • Krampen en spiertrillingen
 • Wie langdurig last heeft van een vitamine D-tekort kan zelfs last krijgen van hartproblemen.

Risicogroepen voor een vitamine D-tekort

 • Vegetariërs en veganisten
 • Mensen die weinig buiten komen
 • Mensen die bedekkende kleding dragen (lange mouwen, hoeden, hoofddoeken, boerka’s)
 • Ouderen, vooral omdat zij veel binnen zitten ( Theda zegt, ook al komen zij wel buiten, er dreigt door de verminderde functies van de huid een tekort)
 • Zwangere vrouwen
 • Mensen met een donkere huidskleur
 • Mensen die ongezond en eenzijdig (niet-gevarieerd) eten
 • Mensen die veel alcohol drinken
 • Mensen die een vetarm of vetvrij dieet volgen

Behandeling

In de drogisterij of apotheek kunnen ze op basis van jouw specifieke situatie je vitamine D-behoefte bepalen en je hierover adviseren. Een vitamine D- tekort kan worden aangetoond door middel van een bloedtest bij de huisarts. Je kunt een vitamine D tekort behandelen of voorkomen met een vitamine D supplement.

Pasen 2017

de-heer-is-waarlijk-opgestaan

Laat ons loven, laat ons juichen
nu de Heer is opgestaan!
Alles moet voor Hem zich buigen,
die voor zondaars heeft voldaan.
Laat ons loven, laat ons juichen
want de Heer is opgestaan!

Voor het eerste morgendagen
rees Hij heerlijk uit het graf.
Dood en hel heeft Hij verslagen,
Die voor ons zijn leven gaf.
Laat ons loven, laat ons juichen
Hij rees heerlijk uit het graf.

Jezus leeft! en nu zal leven
ieder die in Hem gelooft.
Jezus zal ons nooit begeven,
Dat heeft Hij ons zelf beloofd.
Laat ons loven, laat ons juichen
Dat heeft Hij ons zelf beloofd.               Wie Zingt Mee, nummer 119

Bewaren

De dagen vóór Pasen

Onderstaand stuk heb ik overgenomen van  missieklooster.blogspot.nl.
(Het stuk is op Witte Donderdag geplaatst ter verduidelijking).

In de kerken worden deze dagen op verschillende manieren gevierd. Maar om een keer een Paaswake midden in de nacht mee te maken is heel indrukwekkend,  zelf ben ik er een paar keer bij geweest.

De dagen vóór Pasen

De drie dagen voor Pasen zijn begonnen! Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.
Drie dagen waarin het heel concreet wordt: Jezus eet het laatste avondmaal met Zijn leerlingen – en wij doen, deze avond van Witte Donderdag, hetzelfde.Morgen is het Goede Vrijdag. De klokken luiden niet; het is heel stil in het klooster. Om 15.00 vieren we de Goede Vrijdag- Liturgie. In de meeste parochiekerken wordt de Kruisweg gebeden. Bij ons is het de Goede Vrijdag-Viering. Dat is geen Eucharistieviering of H. Mis; immers, exact om drie uur denken we heel bijzonder aan de kruisiging van Jezus. Dat is tegelijkertijd tweeduizend jaar geleden – maar ook nu. . Het is veel meer dan alleen maar herdenken, het is tegenwoordigstellen.
Maar de klokken luiden niet. Ook niet op Stille Zaterdag.
Stille Zaterdag is de dag van het graf. Jezus is gestorven, en begraven. De volgelingen van Jezus, die dat allemaal hadden meegemaakt, wisten niet dat Jezus zou verrijzen, zou opstaan. Dus is Stille Zaterdag meer dan alleen maar stil. Wij weten dat het Pasen wordt, dat vóór Pasen eerst Stille Zaterdag is, maar als je dat niet weet, dan is dit de dag van de wanhoop. Je ziet geen licht meer! En dan is het belangrijk heel stil te worden, zodat je dóór de wanhoop heen kunt kijken naar dat, wat werkelijk belangrijk is in je leven.
En dan, dan kan het Pasen worden. Pasen begint vroeg: op de zaterdag, als het donker wordt. Dus, in de nacht. Wij hebben de Paaswake niet echt midden in de nacht, dat is eigenlijk wel jammer. Veel parochies hebben dat wel, en dan heb je ook eerst een vuur buiten de kerk. Daaraan wordt de Paaskaars aangestoken! En, aan die kaars, de kaarsjes van ALLE mensen in de kerk. Een zee van licht, licht wat je doorgeeft wordt niet minder, het wordt meer.
Wie alleen met Kerstmis in de kerk komt daag ik uit om eens op zoek te gaan naar een Paaswake in de buurt. Minstens zo mooi als met Kerstmis.

Naschrift:
Zojuist de Good Friday Stations of the Cross dienst gehad bij ons in de Anglicaanse Kerk , een heel mooie en ingetogen dienst. We lopen door de kerk  langs de opgehangen afbeeldingen van de 14 Kruiswegstaties. ( St. Mary’s Chapel Weldam is een protestantse kerk) 87ad341df8Bij elke statie wordt een Bijbelgedeelte gelezen, een gebed uitgesproken en een toepasselijk lied gezongen.

Goede of Stille Week is begonnen

Deze week waarin Goede Vrijdag valt en die eindigt met Stille Zaterdag  wordt in de christelijke kerken ook Goede of Stille Week genoemd. Waarom Goed, hoe kun je het goed noemen als je het sterven van iemand herdenkt? Omdat het sterven van de Jezus Christus Kruis
(ik persoonlijk spreek altijd over de Heere Jezus) voor ons mensen iets zeer goeds te weeg heeft gebracht: namelijk het herstel van de relatie met God. Dit is “”het meest goede“” wat je als mens kunt hebben. Een relatie met God, Hem je Vader mogen noemen. Dit geloven is iets geweldigs goeds. Wij zijn door dit sterven van de Here Jezus kinderen van God geworden en dan daarna de Opstanding uit de dood van de Here Jezus vieren met Pasen. Dit geeft ook zoveel blijdschap en troost.
Ik heb van mijn man iets geleerd uit de R.K catechismus.
Daarin staat de volgende  vraag : Waartoe zijn wij hier op aarde? Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn! Dat is wat ik iedereen toewens, gelukkig zijn in het hiernamaals en daarom is er Goede Vrijdag geweest. Hier op aarde kan het misschien wel eens tegenvallen, maar in het hiernamaals kan dat nooit of te nimmer.

Ik wens jullie allen een heel gezegende Goede Week en de blijdschap van Pasen.

Het afgebeelde kruis hangt in de St. Paulus Dom in Münster/Duitsland en is uit het jaar 1180/1190

Dit blog is een herplaatsing van een blog uit 2008

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Mijn “tassenfabriek”.

100_1574IMG_1528Afgelopen week heb ik 2 tassen afgemaakt. Deze waren besteld en de middelste op de foto komt in de losse verkoop. De opbrengst is o.a. voor het bloemenfonds van de kerk.. Leuk werk maar de komende weken heb ik wat minder tijd ’s middags ( dan zit ik achter mijn handnaaimachine uit 1927 waar ik geweldig mee over weg kan) dat geeft niet, de bestellingen zet ik wel op een lijstje, ha,ha!
Er zijn nog veel leuke kleine dingen op handwerkgebied om mee aan de slag te gaan en… ik heb net de nieuwe Simply Breien gekocht waarin ook weer mooie breipatronen staan.

Aanvulling: Uit de nieuwe Simply ben ik momenteel 2 truien aan het breien. Voor mijn man en voor mijzelf.