Zondag 14 juli, een oud lied uit de 17e eeuw

Jodocus van Lodestein (1620-1677)

1
Zalig, zalig, niets te wezen
in ons eigen oog voor God,
eigen zin en lust te vrezen,
steeds te rusten in ons lot,
need’rig, kinderlijk en stil
ons te voegen naar zijn wil.

2
Is ons trots, hoogmoedig eigen
nog zo dikwijls ongezind,
om zich naar uw wil te neigen,
waar het hart slechts rust in vindt,
werp die hoogmoed dan, o Heer,
door uw Geest in ons terneer!

3
Wat wij hebben of vermogen,
wat ons lief is, wat ons lust,
al ’t begeren onzer ogen,
ons genoegen, onze rust,
wat men denke, spreke, doe:
alles hoort de hemel toe.

4
Vragen wij, wat goed of kwaad is:
voor ’t geloof is alles goed.
Al wat d’ uitvoer van uw raad is,
Vader, dat is alles goed!
Gij, o Heer, zo wijs als trouw,
weet best, wat ons schaden zou.

5
Mag uw naam maar eer ontvangen,
’t ga ons slecht, of ’t ga ons goed;
dat alleen is ons verlangen,
trouwe Vader, wat Gij doet!
Eer is ’t ons, hoe laag het schijn’,
zalig, niets voor U te zijn.

Gezang 205

Winterstilte door Jacqueline van der Waals

Het is al weer 8 jaar geleden dat ik dit gedicht ook geplaatst heb, maar ik vind het zó mooi en subtiel dat ik het nog een keer plaats.
Er ligt hier momenteel niet zoveel sneeuw als op de foto.

 

WINTERSTILTE

De grond is wit, de nevel wit,

De wolken, waar nog sneeuw in zit,

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.

Het fijngetakt geboomte zit

Met witte rijp beijzeld.

 

De wind houdt zich behoedzaam stil,

Dat niet het minste takgetril

‘t Kristallen kunstwerk breke,

De klank zelfs van mijn schreden wil

Zich in de sneeuw versteken.

 

De grond is wit, de nevel wit,

Wat zwijgend toverland is dit?

Wat hemel loop ik onder?

Ik vouw de handen en aanbid

Dit grootse, stille wonder.

Winter 2008/09

Spreuk voor week 33

Naar aanleiding van het vorige stukje dat ik geschreven heb, (daarin ging het o.a. over kleding kopen) , de volgende uitspraak van Oscar Wilde ( 1854 – 1900 dichter en nog meer):

Mode is een vorm van lelijkheid die zo onverdraaglijk is dat we die elke zes maanden moeten vervangen.

Of de uitspraak historisch is weet ik niet, want ik dacht dat toen de mode minder snel veranderde. Oscar wilde staat wel bekend als modebewust.

Ter ere van de 60e verjaardag van Jan

Morgen hoopt mijn lieve Jan zijn 60e verjaardag te vieren, reden tot zeer grote dankbaarheid. Afgelopen week ontving hij al onderstaand gedicht, wat ik graag door wil geven want het geeft Jan zo goed weer.

There are certain kinds of people
who have special thoughtful ways…….
They do so many things
to brighten other people’s days….

And since you’re just that kind
in every single thing you do….
a word of warmest gratitude

is being sent to you!!

Pasen 2013, Spreuk voor week 14

Onderstaand lied was één van mijn lievelingsliederen op de zondagsschool en later heb ik het vaak gezongen met de kinderen van de Bijbelclub. Ik houd van liederen die op een gegeven moment een andere melodielijn hebben, in overéénstemming met de tekst,zoals hier ook gebeurd bij vers 4 en 5.
Het is uit het aanvullende groene boekje van “Wie zingt mee?”

wie lopen

Spreuk voor week 13, Palmzondag

Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
en Hem als Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!

Gezang 3 uit de bundel van 1938

Spreuk voor week 14

Palmzondag

Loof en groen in onze handen
opgaan naar Jeruzalem.
Verwachting in ons hart
misschien zien we Hem.

We roepen mee of kijken uit
daar komt Jezus!
Hij lijkt moe.
Hosanna klinkt het luid
wachtend op respons.

Maar dat gezicht
is niet van een koning.
Meer een van ons! Cor van Vliet

Afscheid van Tine

Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van mijn zus Tine, het was ondanks de droefenis toch een goede dag. Er zijn veel herinneringen uitgesproken. Eén daarvan was, dat Tine haar hele leven al wat met engelen had. Ze verzamelde ze ook. P1010160 Haar zoon had een mooi gedicht gevonden wat goed bij Tine past, wie het gemaakt heeft weten we niet.

 

Er loopt iemand met mij mee,
Die waarschuwt bij gevaar
En soms als ik het niet verwacht,
Word ik haar opeens gewaar….
Er is een vrede diep in mij,
’t licht in duisternis….
Ik weet, dat wat me nu omgeeft,
van andere sferen is
en toch is het me zo vertrouwd,
er is geen angst in mij,
dat we er niet alleen voorstaan,
maakt me ontzettend blij….
Wie ben ik, dat ik dit ervaar,
Dat engelen met me gaan,
Vanaf dat ik geboren ben,
Tot het eind van m’n bestaan. bron web-log van Grietje

 

De twee engeltjes op de foto (helemaal links) zijn van opaliet en komen van de stichting “Stitching for Women” Zij zetten zich in om geld in te zamelen voor het onderzoek naar eierstokkanker.

 

 

Spreuk voor week 17 Pasen 2011

Dit keer een lied 122 uit “”Wie zingt mee”“. Dit lied zongen we graag op de zondagsschool en later met mijn Bijbelclubje aan huis. Juist die wisselzang maakt het zingen van dit lied zo mooi. Ben benieuwd of er lezers zijn, die dit lied ook nog kennen.

1
ENIGE
Waarom zijn toch op het Paasfeest
ook de kind’ren zo vol vreugd’
ANDEREN
Wel hebt gij dan niet vernomen,
Wat reeds duizenden verheugd’
ALLEN
Hoe de Heer, bedekt met wonden,
Ook voor uw’ en onze zonden
Stierf aan ’t kruis op Golgotha’
Ook voor uw’ en onze zonden
Stierf aan ’t kruis op Golgotha’

2
ENIGE
Maar wat heeft men aan een Heiland,
Die in ’t graf is neergelegd’
ANDEREN
Onze Heiland is verrezen!
Heeft Hij ’t niet vooruit gezegd’
ALLEN
Neen, de Heer van dood en leven
Is niet in het graf gebleven,
Is niet in het graf gebleven,
Hij is waarlijk opgestaan!
Is niet in het graf gebleven,
Hij is waarlijk opgestaan!

Hoop op goede vooruitzichten.

We hebben goede hoop, dat Jan weer snel thuiskomt.

We kregen een kaartje met een mooie tekst die ik jullie graag door wil geven. Heel veel sterkte

En omdat Jan en ik een vast geloof hebben in onze God geef ik nog een spreuk door, gelezen bij Nel Benschop want we zijn op weg naar Pasen.

Christus’ Opstanding geeft ons hoop om te leven.

Jan uit en weer in het ziekenhuis

Gisteren mocht ik Jan meenemen uit het ziekenhuis maar het was maar voor korte duur. Koorts is de reden ,  gisteravond maar vanmorgen was het gezakt maar vanmiddag weer hoog. dus in overleg met de arts weer naar het ziekenhuis gereden. Afwachten wat er uit alle onderzoeken komt. Jan voelt zich trouwens niet ziek, heeft weer eetlust enz. En … blijft er wonderwel rustig onder.

Nu kregen we gisteren een heel mooi kaartje van zoon Daniël met een bemoedigende tekst, die juist vandaag zo van toepassing was voor mij. Bedankt Daan!

Scannen0001

Over de ziekte van Jan vertel ik verder niet op mijn weblog. Mailen mag altijd.