Winterstilte door Jacqueline van der Waals

Het is al weer 8 jaar geleden dat ik dit gedicht ook geplaatst heb, maar ik vind het zó mooi en subtiel dat ik het nog een keer plaats.
Er ligt hier momenteel niet zoveel sneeuw als op de foto.

 

WINTERSTILTE

De grond is wit, de nevel wit,

De wolken, waar nog sneeuw in zit,

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.

Het fijngetakt geboomte zit

Met witte rijp beijzeld.

 

De wind houdt zich behoedzaam stil,

Dat niet het minste takgetril

‘t Kristallen kunstwerk breke,

De klank zelfs van mijn schreden wil

Zich in de sneeuw versteken.

 

De grond is wit, de nevel wit,

Wat zwijgend toverland is dit?

Wat hemel loop ik onder?

Ik vouw de handen en aanbid

Dit grootse, stille wonder.

Winter 2008/09

Afgunst is verkeerd

Zoals een mot een kleed op knaagt, zo verteert afgunst een mens. Johannes Chrysostomus.

Ik ben heel gelukkig met het feit dat ik eigenlijk nooit afgunstig/jaloers ben. Ook niet toen het  in vroegere tijden allemaal niet zo royaal was. Maar ook in bredere zin ken ik geen afgunst. Ik zie dat dan ook als een gave die mij gegeven is.

Een geweldig lichaam? Fijn om te hebben. Maar toch draait het uiteindelijk om de geest!
Het vlees is tijdelijk; de geest is eeuwig.          
uit de spreukenkalender     De Bijbel. 2 Korinthe 4: 18

Hij Leeft, Pasen 2015

Het begrijpen zal niet gaan, neem het onbegrepen aan.  Anoniem

Hij, die het Licht der wereld is,
verdreef de nacht, de duisternis.
Het graf is leeg, de steen is weg,
de dood is overwonnen.
De Heiland leeft, voor jou en mij
is nu de dag begonnen,
een dag in volle zonneschijn
voor wie Hem heeft gevonden.

Staat op de cd: Opwekking voor kids deel 08

Rustig bezig zijn…

Wat is er toch veel te doen! Doe wel eerst het belangrijkste en laat de rest liggen voor later.  uit de Spreukenkalender
Later blijken bepaalde dingen
helemaal niet meer zo belangrijk te zijn of ze worden dan juist weer de belangrijkste dingen en op deze manier  kun je  de dingen rustig aanpakken zonder stress.

 

Uit de Flow nr 5 2012

Door al te veel prikkels raak je op den duur afgestompt, dan wordt het steeds lastiger om te genieten van de dauw op de plantjes in je tuin, het zachte gevoel van een mohairdraad of gewoon een spelletje.  Elly Hoeksma

Zij schrijft verder, met de jaren stijgt je gevoeligheid. Er kan een groot verschil ontstaan met wat je op je twintigste of op de veertigste leuk vindt.

En ik schrijf daarbij en op de 68e, ik hou nu erg van rust en zo nu en dan wat.

Twee spreuken vandaag.

Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God   Corrie ten Boom
en vandaag nog één erbij,
Je moet zeilen op de wind van vandaag, gehoord op TV

Zo proberen Jan en ik te leven, leven niet ver vooruit maar hebben een hoopvolle toekomst in geestelijke zin.

Tevredenheid

Tevredenheid is het gevoel dat je overkomt wanneer je oprecht Dankbaar bent voor wat je hebt en er niet langer naar hunkert nog meer te vergaren.   uit de spreukenkalender

Een beetje aanmoediging en waardering kunnen wonderen verrichten om in je medemens het beste naar buiten te brengen      uit de spreukenkalender