Goede Vrijdag 2018, vanuit Maarten Luther bezien.

Veel is er de afgelopen dagen gepraat en muziek gedraaid over de Stille Week en Goede Vrijdag. Zowel over Bach met de Mattheus Passion en de TV-uitvoering van “the Passion” en daar tussenin.
Ik plaats graag teksten van Maarten Luther en dus ook vandaag. Bedenk wel dat deze tekst 500 jaar oud is.  Een ander taalgebruik maar de boodschap is van alle eeuwen!

Goede Vrijdag (2018)


Het hier volgende citaat komt uit een preek die mogelijk door Luther thuis aan tafel werd gehouden tussen 1530 en 1535. De preek maakt deel uit van een bundel van 13 ongedateerde ‘Passionspredigten’ die toegevoegd werden aan ‘Luthers Hauspostille’ (Druck Nürnberg1544/45). Veith Dietrich (1506-1549) was redacteur van deze uitgave. Luther heeft zijn instemming getoond door een voorwoord te schrijven. Dietrich was lange tijd een tafelgenoot van de familie Luther in het Zwarte Klooster. De voorgelezen tekst was: Matthéüs 27:33-56.


(…) “Zie hier het volgende: dat Christus, het gezegende Zaad, een vervloekte dood sterft en Zelf een vloek wordt voor ons! Paulus zegt met heel treffende woorden dat het daarom gebeurd is, dat daardoor de zegen van Abraham over de heidenen zou komen, en ook wij de beloofde Heilige Geest zouden ontvangen door het geloof (vgl. Galaten 3:13-14). Dit is echter iets anders dan wij met onze lichamelijke ogen kunnen zien! De ogen ergeren zich aan deze smadelijke en door God vervloekte dood, maar voor ons is het een zalige dood, die de vloek van ons afneemt en Gods zegen op ons legt.

Het hout, dat op zichzelf een vervloekt hout is, is voor ons een gezegend hout, een edel, kostbaar altaar, waarop de Zoon van God, Zichzelf aan God, Zijn Vader, opoffert voor onze zonden. Hier laat Hij zien dat Hij de ware, eeuwige Priester is, Die aan het vervloekte hout hangt – maar het tot een zalig altaar maakt, opdat wij, van zonden verlost, tot Gods genade komen en Zijn kinderen worden.

Daarom hebben de oude [kerk]leraars zulke heerlijke gedachten over het kruis en het vervloekte hout gehad (1). ‘Daar in het paradijs’ – zeggen de [kerk]vaders – ‘is een prachtige, frisse boom de oorzaak geweest dat wij in zonde en dood zijn gevallen, maar hier is een oude, verdorde boom, ja een vervloekt hout, de oorzaak dat wij, van zonde en dood verlost, tot het eeuwige leven komen.’

Want aan dit vervloekte hout hangt de Zoon van God met uitgebreide armen, tot een getuigenis dat Hij niemand verstoot, maar iedereen graag wil aannemen. Zoals Johannes [de evangelist] zegt, dat Christus, als Hij verhoogd zal zijn [aan het kruis], hen allen tot Zich zal trekken (vgl. Johannes 12:32).

Zijn hooft heft Hij op naar de hemel en wijst ons zo de weg tot het eeuwige leven. Zijn voeten zijn gericht naar de aarde, want Hij vertreedt daarmee de kop van de oude slang die op de aarde kruipt – Hij ontneemt hem al zijn macht.

Want terwijl Hij, de lieve Heere Christus, daar hangt en voor onze zonden met Zijn dood betaalt en voldoet – Hij wordt een vloek voor ons! – verliest de duivel daarmee zijn macht, want omwille van onze zonden had hij macht over ons gekregen.

Laten wij onze genadige Vader in de hemel leren erkennen en danken voor Zijn genadige goedheid en liefde voor ons, Die Zijn Zoon niet heeft gespaard, maar Hem in de dood, ja in de kruisdood heeft overgegeven en tot een vloek heeft laten worden, opdat wij de zegen verkrijgen, van zonden verlost worden, de Heilige Geest ontvangen en door Hem kinderen van God worden en eeuwig zalig worden.” (2)
(1) De geschiedenis van de boom in het paradijs en de boom van het kruis was in de Vroege Kerk een bekend en wijdverbreid thema.
(2) Zie behalve Galaten 3:13-14 o.a. ook Deuteronomium 21:23; Romeinen 8:3; 2 Korinthe 5:21

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres info@maartenluther.com en van onze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s